Wednesday, 11 April 2012

PENGENALAN

PENGENALAN

Tamadun Melayu
-          Didefinisikan sebagai sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia ( Malay-Indonesia Achipelago), Nusantara, Alam Melayu, Tanah Jawa dan sebagainya.
-          Istilah Melayu boleh ditakrifkan berdasarkan rumpun bangsa/bahasanya, iaitu Melayu tergolong di dalam cabang Melayu-Indonesia yang mengelompokkan bersama-samanya Jawa, Acheh,Melanau, Iban, Bugis, Sulu dan sebagainya.

-          Proses kegemilangan tamadun melayu dapat dikelaskan kepada tiga peringkat utama:
i)                     kehidupan masyarakat melayu sebelum kedatangan agama islam
ii)                   kehidupan selepas menerima pengaruh Hindu-Buddha
iii)                  kehidupan masyarakat Melayu selepas kedatangan agama islam

-          Penerimaan agama islam sebagai asas kepada Tamadun Melayu adalah merupakan  perkembangan yang paling penting dalam membentuk sebuah Tamadun Melayu Islam yang gemilang.

Tamadun India
-          Sejarah kemunculan Tamadun India boleh dikategorikan kepada 3 kategori iaitu

I)        Zaman awal
II)      Zaman pertengahan
III)    Zaman moden

-          Di dalam Zaman awal dalam sejarah tamadun india,ia boleh dibahagikan kepada 9 zaman. Antaranya  ialah;
·         Zaman Pra -sejarah
·         Tamadun Lembah Indus
·         Zaman Vedik
·         Empayar Maurya
·         Empayar Gupta
·         Zaman Sangam
·         Zaman Pallava
·         Zaman Chola
-  Zaman pertengahan adalah zaman gemilang bagi umat islam.Dalam tempoh ini,Islam memerintah india selama hampir 800 tahun iaitu dari (1000-1756). Namun kerajaan islam tidak mampu bertahan lebih lama apabila berlaku pemberontakan Hindu-sikh ke atas kerajaan Mughal dan disusuli oleh serangan pihak inggeris pada 1857 M.
-  Zaman moden terkenal sebagai zaman penjajahan apabila datangnya penjajah british pada tahun 1857 membawa berlakunya pembahagian bumi india kepada tiga buah negara iaitu India,Pakistan dan Bangladesh.Sebahagian besar umat islam kemudian berpindah ke Pakistan dan Bangladesh.

 Tamadun China
-          Ahli sejarahdan kaji purba masih belum dapat memastikan sejarah asal usul orang Cina. Namun, depercayai bahawa orang Cina sama ada di Negara China mahupun di daerah yang lain di bahagian Timur Asia berasal daripada keturunan bangsa Monggol
-          Tamadun China merupakan salah satu daripada tamadun terawal di dunia. Peradaban yang terawal di negara China ialah di Sungai Kuning di utara, kira-kira 4000 hingga 2000 S.M.
-          Tamadun China terbahagi kepada empat tahap atau peringkat perkembangan iaitu:
I)                     Zaman Pembinaan
II)                   Zaman Keagungan
III)                  Zaman Peralihan
IV)                  Zaman Moden
-          Zaman yang keempat memperlihatkan kemaraan Barat. Zaman ini menunjukkan kekalahan orang Cina kepada kuasa Barat dalam Perang Candu. Kegagalan negara China memulihkan imejnya menimbulkan beberapa usaha nilai-nilai Barat untuk menggantikan unsure-unsur tradisi Cina.

No comments:

Post a Comment